Ansatte

Lars-Erik Fikke

Fastlege og daglig leder ved Legene i Ytre.

Lars-Erik Fikke er født i 1973. Han er utdannet lege ved Universitetet i Tromsø og er spesialist i allmennmedisin med videreutdannning i kognitiv terapi. Han har jobbet som fastlege i Enebakk kommune siden 2001, og har erfaring som lege i sjøforsvaret og ved psykiatrisk poliklinikk (DPS), og som legevaktslege. Han er også veileder for LIS1-legen og er smittevernlege i Enebakk.

Ragna Engstad

Fastlege

Ragna Torgersen Engstad er født i 1978. Hun er utdannet lege ved Universitetet i Oslo og er spesialist i allmennmedisin. Hun har jobbet som fastlege i Enebakk kommune siden 2015, og har erfaring som helsestasjonslege, legevaktslege og lege ved Kommunal Akutt Døgnenhet (KAD).

Trine Otterstrøm

Fastlege

Trine Otterstrøm er født 1988. Hun er utdannet lege ved Universitetet i Oslo og er spesialist i allmennmedisin. Hun jobber også på Follo Legevakt. Hun har vært turnuslege i Enebakk kommune, og har jobbet som fastlegevikar og lege ved Nevrologisk avdeling.

Geir Erik Bye

Fastlege

Geir Erik Bye er født i 1985. Han er utdannet lege ved Syddansk Universitet i Odense og er under spesialisering i allmennmedisin. Han jobber også på Legevakten i Oslo. Han har vært turnuslege i Enebakk kommune, og jobbet som lege ved Akuttmedisinsk avdeling på Ullevål sykehus. Han er også utdannet fysioterapeut.

Christoffer Smith

Fastlege

Christoffer Smith er ansatt i 50 % stilling som fastlege i Enebakk kommune. Han er til stede på kontoret onsdager og torsdager. Han er utdannet ved Universitetet i Oslo og er under spesialisering i allmennmedisin. Han har jobbet som legevaktslege, fastlegevikar, lege ved indremedisinsk avdeling ved Ringerike sykehus og Diakonhjemmet, og ved ortopedisk avdeling ved Ålesund sykehus.

Anette Ellingsen Carlson

Anette er vår LIS1-lege (tidligere turnuslege) til og med Februar 2024.

Madelen Gaustad

Helsesekretær

Madelen Gaustad er født 1988. Hun er autorisert helsesekretær med utdanning fra Folkeuniversitetet, og har også en bachelor i ernæring. Hun har blant annet jobbet som lærer i mat og helse, og som helsesekretær i Enebakk kommune siden 2016.

Mona Moritzen Wenli

Helsesekretær

Mona Moritzen Wenli er født i 1975. Hun er utdannet helsesekretær ved Jeløy folkehøgskole og Næringsakademiet i Oslo. Hun har blant annet jobbet på sykehus, på legesenter og på tannklinikk.

Thea Stiernhuvud

Medisinsk sekretær

Thea Stiernhuvuder er født i 1999. Hun er utdannet medisinsk sekretær i Bergen og har jobbet på tannklinikk.

Legene i Ytre