Ansatte

Lars-Erik Fikke

Fastlege og daglig leder ved Legene i Ytre.

Lars-Erik Fikke er født i 1973. Han er utdannet lege ved Universitetet i Tromsø og er spesialist i allmennmedisin med videreutdannning i kognitiv terapi. Han har jobbet som fastlege i Enebakk kommune siden 2001, og har erfaring som lege i sjøforsvaret og ved psykiatrisk poliklinikk (DPS), og som legevaktslege. Han er også veileder for LIS1-legen og er smittevernlege i Enebakk.

Ragna Engstad

Fastlege

Ragna Torgersen Engstad er født i 1978. Hun er utdannet lege ved Universitetet i Oslo og er spesialist i allmennmedisin. Hun har jobbet som fastlege i Enebakk kommune siden 2015, og har erfaring som helsestasjonslege, legevaktslege og lege ved Kommunal Akutt Døgnenhet (KAD).

Geir Erik Bye

Fastlege

Geir Erik Bye er født i 1985. Han er utdannet lege ved Syddansk Universitet i Odense og er under spesialisering i allmennmedisin. Han jobber også på Oslo Kommunale Legevakt. Han har vært turnuslege i Enebakk kommune, og har jobbet som lege ved Akuttmedisinsk avdeling på Ullevål sykehus. Han er også utdannet fysioterapeut.

Christoffer Smith

Fastlege

Christoffer Smith er født i 1985. Han er utdannet lege ved Universitetet i Oslo og er under spesialisering i allmennmedisin. Han har jobbet som legevaktslege, fastlegevikar, lege ved indremedisinsk avdeling ved Ringerike sykehus og Diakonhjemmet, og ved ortopedisk avdeling ved Ålesund sykehus. Dr. Smith er ansatt i 50 % stilling som fastlege i Enebakk kommune.

Tora Engstad

Fastlege

Tora T. Engstad er født 1981. Hun er utdannet lege ved Universitet i Oslo og er under spesialisering i allmennmedisin. Tidligere har hun jobbet flere år innen indremedisin og geriatri på Diakonhjemmet- og Ullevål sykehus.

Silje Talstad

Dr. Talstad er vår LIS1-lege (tidligere turnuslege) til og med August 2024.

Madelen Gaustad

Helsesekretær

Madelen Gaustad er født 1988. Hun er autorisert helsesekretær med utdanning fra Folkeuniversitetet, og har også en bachelor i ernæring. Hun har blant annet jobbet som lærer i mat og helse, og som helsesekretær i Enebakk kommune siden 2016.

Mona Moritzen Wenli

Helsesekretær

Mona Moritzen Wenli er født i 1975. Hun er utdannet helsesekretær ved Jeløy folkehøgskole og Næringsakademiet i Oslo. Hun har blant annet jobbet på sykehus, på legesenter og på tannklinikk.

Thea Stiernhuvud

Medisinsk sekretær

Thea Stiernhuvuder er født i 1999. Hun er utdannet medisinsk sekretær i Bergen og har jobbet på tannklinikk.

Legene i Ytre