Tilgjengelighet

Parkering

 • Minimum en HC-parkeringsplass
 • Parkering mindre enn 25 meter fra hovedinngang
 • Størrelse HC-parkeringsplass 4,5 meter x 6 meter
 • HC-parkering er skiltet med P og piktogram, på asfalt og stolpe

Inngangsparti

 • Synlig dør i forhold til veggfarge

Trapp

 • Håndløper på begge sider av trappeløp og sammenhengende rundt repo
 • God belysning langs trappeløp

Heis

 • Eksisterende heis minimum størrelse 1,1 meter x 1,4 meter

Venterom

 • Stoler med rygg og armlene. Stoler i kontrast til bakgrunnsfarge, synlig for alle

Skilt

 • Skilt fra atkomstvei til legesenterets hovedinngangsdør
 • Navn på legesenteret ved hovedinngangsdør
 • Stor forbokstav og små bokstaver ellers, som gir god lesbarhet
 • Kontrast mellom skrift og bakgrunnsfarge. Sort på hvit bakgrunn eller hvit på sort bakgrunn
 • Enkel skrifttype uten seriffer

WC

 • Plass for snusirkel med diameter 1,5 meter foran toalett. Gir mulighet for forflytning over til toalett