Nyheter

Legekontoret

Er du ny pasient hos oss?

Velkommen skal du være! Vi gleder oss til å bli kjent med deg.

Jorunaler fra tidligere fastlege/legesenter overføres dessverre ikke automatisk til oss. Derfor er det er fint hvis du kan kontakte tidligere legesenter og be dem overføre journalen.