Nyheter

Viktig informasjon

Legekontoret

Sommerferieavvikling

Sommerferien nærmer seg. Oversikt over legenes sommerferieuker finner du under "kontakt og åpningstider". Vi oppfordrer alle til å være tidlig ute med reseptfornyelser, da sommerferieavviklingen ofte medfører noe lengre svartid. Dette gjelder også øvrig elektronisk kommunikasjon med legene.

God ferie!