Nyheter

Viktig informasjon

Legekontoret

Sommerferieavvikling for fastlegene

Dr Fikke har ferie i ukene 29, 30, 31 og 32

Dr R. Engstad har ferie i ukene 29, 30, 31 og 32

Dr Bye har ferie i ukene 26, 28, 29 og 30

Dr T. Engstad har ferie i ukene 26, 27, 28 og 31

Dr Smith har ferie i ukene 27, 28, 29 og 30